Påsen innehåller 37 brickor.

AA EE IIII OOO Ä Ö C D FF G K LL NNNN P RRRRR SSSSS TTTTT V ??