Påsen innehåller 46 brickor.

AAA EEE IIII OOOO Ä Ö C DD FF G H KK LL NNNNN PP RRRRR SSSSS TTTTT V Z ??