Påsen innehåller 14 brickor.

A E I O Y Å Ä Ö C G LLL N RRRR S T ?