Påsen innehåller 21 brickor.

AA I O Y Å Ä Ö C D G H LLLL NN RRRR SS TT V ?