Johans drag: o4 *AKTERlED 77 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 21 brickor.

AA I O Y Å Ä Ö C D G H LLLL NN RRRR SS TT V ?