Påsen innehåller 26 brickor.

AAA I O Y Å Ä Ö C D G H K LLLL NNN RRRR SSS TTT V ?