Johans drag: 13a *sTEKARE, BE 72 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 26 brickor.

AAA I O Y Å Ä Ö C D G H K LLLL NNN RRRR SSS TTT V ?