Påsen innehåller 21 brickor.

A EEE II OOO U Ö D H K LLL NNNN RR SS TT ?