Påsen innehåller 15 brickor.

A EE II OO U Ö H K LL NNNN RR S T ?