Påsen innehåller 28 brickor.

AAA EEE II OOOOO U Ä Ö D FF H K L NNN RR SSS TTT V ?