Påsen innehåller 7 brickor.

A O U Ö B FF G L M R TT ?