Påsen innehåller 66 brickor.

AAAAA EEEE IIII OOOO UU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GG KKK LLLL MMM NNNN PP RRRRRRR SSSSS TTTTTTT V X ?