Påsen innehåller 56 brickor.

AAAAA EE II OOOO UU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DDD FF GG KK LLL MMM NNN P RRRRRRR SSSS TTTTTT V X ?