Påsen innehåller 26 brickor.

A EEE I OO UU Ä Ö BB DD FF GG K LLL MMM N P RR TTT