Påsen innehåller 50 brickor.

AAA EEEEEE II OO UU Ä Ö BB DDDDD FF GG KK LLLLL MMM NNN PP RRRR SS TTTT V X ??