Påsen innehåller 46 brickor.

AA EEEEE II OO UU Ä Ö BB DDDDD FF GG KK LLLLL MMM NNN PP RRRR TTTT V X ??