Gregers drag: 12c VY, *VÄRM 19 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 30 brickor.

AAA EEE III OO Å Ä Ö D F G J KK L P RRRRR SSSS TT V Z ??