Påsen innehåller 20 brickor.

AAA EE II O Ö B DD F H K MM N P RRR S TT X ?