Påsen innehåller 68 brickor.

AAAA EEEEEE IIII OOOO UUU Y Å ÄÄ ÖÖ BB DDDD FF GG HH KKK LLLL MM NNNN P RRRRRRR SSSSS TTTTT V X Z ??