Påsen innehåller 23 brickor.

AAAA EE II O Ö B DD F H K L MM N P RRR S TT X ??