Påsen innehåller 13 brickor.

A E I O U Y ÄÄ Ö B F NN P RR SS T V