Påsen innehåller 22 brickor.

AA E II OO U Y ÄÄ Ö B D F G K M NN P RRR SSS T V