Påsen innehåller 44 brickor.

AAA EE III OOOO U Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DD FF G K L MMM NNNN P RRRR SSSSS TT V ??