Påsen innehåller 19 brickor.

AA OO U Å Ä Ö B G HH KK L NN P RRR S TT Z ?