Påsen innehåller 54 brickor.

AAAA EEEE II OOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDD F GGG HH J KKK LLL M NNNNN P RRRR SSS TTT V Z ??