Påsen innehåller 65 brickor.

AAAAA EEEE III OOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDD F GGG HH J KKK LLLL MMM NNNNN P RRRRRR SSSS TTTTT VV Z ??