Påsen innehåller 12 brickor.

EEE I O Ö DD G H J L M N P R SS ?