Påsen innehåller 28 brickor.

AAA EEEE II OOO Ä Ö DD GG H J K LL M N PP RRR SS TT ?