Påsen innehåller 7 brickor.

A EE I Ä DDD F N R SS X