Påsen innehåller 50 brickor.

AAA EEEE II OOOO UU Y ÅÅ ÄÄ Ö BB DDDDD F G H KKK LL M NNNN RRRRR SSS TTT VV X Z ?