Påsen innehåller 65 brickor.

AAAA EEEE III OOOO UUU Y ÅÅ ÄÄ Ö BB DDDDD F GG H KKK LLL MM NNNNNN PP RRRRRRRR SSSSS TTT VV X Z ?