Påsen innehåller 22 brickor.

AA E OOO UU Ä C DDD F G KK L M NN RR SS TTT V