Påsen innehåller 28 brickor.

AAA II OOO UU Ä Ö C DDD F K LL M NNNN RR SSSS TTT ?