Påsen innehåller 15 brickor.

A OO U Ä DDD F G KK M NN RR SS TTT