Påsen innehåller 7 brickor.

A E I O Ä D F L P S TTTT