Påsen innehåller 67 brickor.

AAAA EEEEE IIIII OOOOO Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB DDDD FF GGG HH J K LLL MM NNN PP RRRRRRR SSSSS TTTTTT VV X Z ?