Påsen innehåller 9 brickor.

A EE I O Ä D F L P SS TTTT