Påsen innehåller 31 brickor.

AAA EEE I U Y Ä Ö B FF G HH KK LL M NNN RRRR SSSSS TTT Z