Påsen innehåller 40 brickor.

AAAA EEEE I U Y Ä Ö BB FF G HH KK LL M NNN RRRRRR SSSSSS TTTTT Z ?