Påsen innehåller 38 brickor.

AAA EEE II UU Y Ä Ö B FF G HH KK LL M NNNN RRRRR SSSSS TTTTT Z ?