Påsen innehåller 21 brickor.

A EEE I U Å Ä BB D G HH K LL M NNN P R SS T Z ?