Påsen innehåller 30 brickor.

EEE I O U Y Å Ä Ö B DD F KK LLLL MMM P RRRR SS TT V X Z ??