Påsen innehåller 22 brickor.

EEE I U Y Ä Ö B D F K LLL MMM P RRR SS T X Z ??