Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE IIII O Å Ä B C D F K L MMM N RRR SS TTTTT Z ?