Gunnars drag: n11 KERS, DINE 14 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 27 brickor.

AA EEE IIII O Å Ä B C D F K L MMM N RRR SS TTTTT Z ?