Gunnars drag: 2k UTBO 22 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 29 brickor.

AA EEE II U Y ÅÅ B D FF G H J K LL NN P RRRRR SS TTTT X