Påsen innehåller 24 brickor.

EEEE OOO U Y B DD F GG KK LLL M NNN R TTTT V ?