Påsen innehåller 31 brickor.

A EEEE I OOO U Y Å B C DDD F GG KK LLL M NNNN R S TTTT V ?