Påsen innehåller 36 brickor.

A EEE I OOO UU Å Ä Ö B DDD GG HH J K LL M NN P RRRRRR SS TTT V Z ?