Påsen innehåller 77 brickor.

AAAAA EEEEE IIII OOOOO UUU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF GG HH J KKK LLLL MM NNNNNN PP RRRRRRRR SSSSSS TTTTTTT V Z ?